Dziękujemy wszystkim członkom Naszego Koła za włożony wkład w rozwój Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego. Szczególne podziękowania składamy członkom zarządów – prezesom i wiceprezesom za koordynowanie i poświęcony czas. 


Rok akademicki 2022/23:
Michał Rolka, Michał Czechowicz, Agnieszka Manikowska

Rok akademicki 2021/22:
Agnieszka Manikowska, Daria Łada, Emilia Mykowska

Rok akademicki 2020/21:
Agnieszka Manikowska, Daria Łada, Emilia Mykowska

Rok akademicki 2019/20:
Katarzyna Chmur, Agnieszka Manikowska, Daria Łada

Rok akademicki 2018/19:
Katarzyna Chmur
, Adrianna Cyraniak

Rok akademicki 2017/18:
Dominika Kin, Grzegorz Detlaff

Rok akademicki 2016/17:
Dominika Kin, Bartosz Jaroszewski, Daria Post

Rok akademicki 2015/2016:
Kamila Butowska
, Sandra Skibiszewska

سرور مجازی هلند