Naukowe Koło Chemików prężnie rozwija się w strefie on-line tworząc nowe filmy promujące Koło, Wydział Chemii oraz popularyzując naukę!Film w ramach V FEPOCH

Realizacja: Aleksandra Kotz, Radosław Witkowski, Michał Rolka, Mateusz Baluk (montaż)

Film promocyjny Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego

Realizacja: Karolina Ławska, Agnieszka Manikowska, Tomasz Kusiak, Anna Sosnowska, Mateusz Baluk


Film promocyjny w ramach Chemiween 2017

Realizacja: Dominika Kin, Mateusz Baluk


Film promocyjny NKCh UG w roku 2016

Realizacja: Dominika Kin, Bartosz Jaroszewski, Daria Post

Film z życzeniami świątecznymi

Realizacja: Tomasz Swebocki, Adela Zaręba, Tomasz Kusiak, Laura Iwanowska


Film przedstawiający pokazy chemiczne dla Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Mrowisko”

Realizacja: Michalina Miszczak, Emilia Mykowska, Wiktoria Kulas, Mateusz Baluk