Nasi członkowie aktywnie biorą udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Poniżej przedstawiamy spis konferencji, w których brali udział nasi członkowie (spis od 2020 roku).


II Ogólnopolska Konferencja: Wyzwania Ochrony Środowiska

Data:29-30.10.2021, on-line

Lista wystąpień
 • Wysokoaktywne materiały wykorzystywane w procesach fotokatalitycznych i ich zastosowanie w ochronie środowiska, Mateusz Baluk (prezentacja popularnonaukowa);

III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

Data:18-19.09.2021, on-line

Lista wystąpień
 • Wpływ NH2-UiO-66 (Zr) osadzonych na powierzchni TiO2 NTs na właściwości fotodegradujące zanieczyszczenia, Mateusz Baluk (poster, badania własne);
 • Synteza Powierzchni Samoczyszczących- Projekt NKCh Klimatyczni, Damian Makowski, (poster, badania własne);
 • Nieparametryczna regresja lokalnie ważona jądrem w przewidywaniu toksyczności ostrej mieszanin chemicznych, Michalina Miszczak, (poster, badania własne);
 • Kolorowy zawrót głowy, Katarzyna Baran, (poster popularnonaukowy);
 • Biomateriały przyszłości – inżynierowany jedwab pajęczy, Daria Łada, (poster popularnonaukowe);
 • Recykling chemiczny włókien syntetycznych, Agnieszka Manikowska, (poster popularnonaukowy);
 • Czym pachnie sosnowy las?, Dominika Skoroszewska, (poster popularnonaukowy);
 • Zdrowie ukryte w czekoladzie, Dominika Skoroszewska, (poster popularnonaukowy);
 • Tatuaże – czym właściwie jest tusz pod naszą skórą? Adela Zaręba, (poster popularnonaukowy)

 • III Konferencja Naukowa Chemia-Biznes-Środowisko ChemBiŚ 2021

  Data: 25-26.06.2021, on-line

  Lista wystąpień
 • Chemiczna synteza pochodnej Fmoc-Lys zawierającej 5(6)-karboksyfluoresceinę na łańcuchu bocznym, Daria Łada (prezentacja, badania własne);
 • Wysokoaktywne kompozyty hydrolizy MIL-125-NH2 (Ti) modyfikowane złotem do fotokonwersji CO2, Mateusz Baluk (poster, badania własne);
 • Badanie oddziaływań pomiędzy albuminami ludzkiej i bydlęcej krwi, a wybranymi surfaktantami, Katarzyna Baran, (poster, badania własne);
 • Synteza D-glukozaminozydu 3-O-acetylo-betuliny, Karolina Ławska, (poster, badania własne);
 • Synteza i charakterystyka kompozytów złożonych z g-C3N4 oraz szkieletów metaloorganicznego NTU-9, Damian Makowski, (poster, badania własne);
 • Surfaktanty – ich działanie i zastosowanie w przemyśle, Kamil Golbiński, (poster popularnonaukowe);
 • Splicing split – inteiny do sprzęfania kropek kwantowych z białkami in vivo, Oliwia Rulka, (poster popularnonaukowy);
 • Czym pachnie sosnowy las?, Dominika Skoroszewska, (poster popularnonaukowy);
 • Jak badać aktywność cytotoksyczną potencjalnych sensybilizatorów biologicznych?, Agnieszka Manikowska, (poster popularnonaukowy);
 • Żrący olej, czyli co kryje się w łupinach nerkowca?, Emilia Mykowska, (poster popularnonaukowy)

 • E-zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem 2021

  Data: 27-29.05.2021, on-line

  Lista wystąpień
  • Post-syntetyczne metody funkcjonalizacji szkieletów metaloorganicznych , Mateusz Baluk, (poster, badania własne);

  XVII Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

  Data: 15-16.05.2021, on-line

  Lista wystąpień
  • Synteza, charakterystyka oraz aktywność fotokatalityczna kompozytu MoS2 – Bi2WO6, Dominika Gołaszewska, (prezentacja, badania własne);
  • Spektrofotometryczne badanie trwałości NaVO3 jako wstęp do badań oddziaływań z albuminą surowicy wołowej (BSA), Katarzyna Chmur (poster, badania własne);
  • Metody pre- i post-syntetycznej funkcjonalizacji MOFs do zwiększenia właściwości sorpcyjnych i katalitycznych , Mateusz Baluk, (poster popularnonaukowy);

  II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

  Data: 20-21.03.2021, on-line

  Lista wystąpień
  • Charakterystyka g-C3N4 modyfikowanego szkieletami metaloorganicznymi , Damian Makowski (poster, badania własne);
  • Fluorescencyjne sondy molekularne – synteza fluoroforu Fmoc-Lys(Fluo), Daria Łada, (poster badania własne);
  • Analiza wybranych właściwości fizykochemicznych oraz morfologii makro-i nanocząstek TiO2 otrzymanych z wykorzystaniem białek jako matrycy, Mateusz Baluk, (poster badania własne);
  • Pięćdziesiąt twarzy laktonów; Anna Sosnowska, (poster popularnonaukowy);
  • Jaśniejsza strona jadu pszczelego; Kamil Golbiński, (poster popularnonaukowy);
  • Znaczenie cynku dla ludzkiego organizmu- suplementacja w czasach pandemii; Karolina Ławska, (poster popularnonaukowy);
  • Promieniotwórczy obłok – skutki i problemy strefy wykluczenia, Katarzyna Baran, (poster popularnonaukowy);
  • O potencjale terapeutycznym psychodelików, Michalina Miszczak, (poster popularnonaukowy);
  • Se/RuNPs modyfikowane l-Cys jako inhibitory agregacji Aβ indukowanej metalami w chorobie Alzheimera, Oliwia Rulka, (poster popularnonaukowy)

  Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Bliżej Chemii” 2021

  Data: 09-10.01.2021, on-line

  Lista wystąpień
  • Wpływ warunków syntezy na morfologię i właściwości Ti-MOF, Mateusz Baluk, (poster, badania własne);
  • Zapach- największy emocjonalny manipulator, Karolina Ławska, (poster popularnonaukowy);
  • Czy będziemy żyć w nanoświecie? Czyli słów kilka o nanokompozytach ; Oliwia Rulka, (poster popularnonaukowy)

  E-zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem 2020

  Data: 19.12.2020, on-line

  Lista wystąpień
  • Opportunities in Electrochemistry of Heterogenous Systems in the Context of Polysaccharide Hydrogels, Tomasz Swebocki, (prezentacja, badania własne);

  XVI Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

  Data: 05-06.12.2020, on-line

  Lista wystąpień
  • TMEFA – Pułapka molekularna o naturze superhalogenowej, Adrianna Cyraniak, (prezentacja, badania własne);
  • Chemiczny poliglota – dlaczego nie mówimy kwaśnoród merkuriusza?, Katarzyna Chmur, (prezentacja popularnonaukowa);
  • Wpływ warunków syntezy na morfologię otrzymywanych NH2-MIL-125 ; Mateusz Baluk, (poster popularnonaukowy)
  • Zastosowanie powierzchni samoczyszczących w ochronie środowiska, Oliwia Rulka, (poster popularnonaukowy);

  I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

  Data: 26-27.09.2020, on-line

  Lista wystąpień
  • Drugs and rock&roll- powrót do lat 30, Katarzyna Baran, (poster popularnonaukowy)’
  • Vincent van Gogh – chemia w ręku mistrza, Daria Łada, (poster popularnonaukowy);
  • ,Aspartam – bohater produktów ,,light’ czy cichy zabójca?, Karolina Ławska, (poster popularnonaukowy);
  • Chemiczna pielęgnacja – jak chemik dba o urodę, Agnieszka Manikowska, (poster popularnonaukowy);
  • Skopolamina – lek, narkotyk czy „serum prawdy”?, Michalina Miszczak, (poster popularnonaukowy);
  • Zastosowanie sensybilizatorów w radioterapii nowotworów, Emilia Mykowska, (poster popularnonaukowy);
  • Photocatalytic properties of self-cleaning coatings, Mateusz Baluk, (poster, badania własne).

  I Ogólnopolska Konferencja Online SSPTChem

  Data: 10-12.09.2020, on-line

  Lista wystąpień
  • SAM-Au interfaces – Where Chemistry Meets Medicine, Tomasz Swebocki, (prezentacja, badania własne);
  • Metalorganic frameworks as organic and inorganic relationships, Mateusz Baluk, (poster popularnonaukowy);