Projekt NKCh: KLIMATCZNI jest projektem studenckim rozpoczętym w listopadzie 2020 r. w ramach którego członkowie Naukowego Koła Chemików wykonują prace naukowe na tematy związane z klimatem, ekologią i ochroną środowiska.

Obecnie prowadzone są trzy podprojekty:

  • POWIERZCHNIE SAMOCZYSZCZĄCE – projekt dotyczący produkcji powierzchni samoczyszczących i oceny wpływu ich wydajności w obecnym położeniu geolokalizacyjnym (Gdańsk);
  • WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD NA WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN – projekt dotyczący badania wpływu nanocząstek spotykanych w przemyśle na wzrost i rozwój roślin.
  • PRZETWARZANIE ODPADÓW DO CENNYCH SUROWCÓW Z WYKORZYSTANIEM PROCESÓW BIOLOGICZNYCH

Projekt NKCh: KLIMATYCZNI – Powierzchnie Samoczyszczące 
PROJEKTEM ROKU!

Lista członków projektu NKCh: KLIMATYCZNI:

Koordynator projektu: mgr Mateusz Baluk
Koordynatorzy pomocnicy: mgr Elżbieta Adamska, mgr Patrycja Laszuk
Członkowie: Agnieszka Manikowska, Emilia Mykowska, Damian Makowski, Oliwia Rulka, Daria Łada, Michał Rolka,  Michał Czechowicz,  Kacper Pobłocki

Dotychczasowe przedstawione lub opublikowane materiały i nagrody:

Wyróżnienie dla Darii Łady za komunikat „Nanocząstki złota jako potencjalne inhibitory wzrostu roślin” w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bliżej Chemii
  • „Wydajne fotokatalizatory wykorzystujące promieniowanie słoneczne do syntezy użytecznych paliw”. Mateusz Baluk, Agnieszka Manikowska, Emilia Mykowska, Szymon Swiątek Brzeziński, W: Na pograniczu chemii, biologii i fizyki, 2022, vol. 3, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 27-52, ISBN 978-83-231-4836-4
  • „Fotoaktywne nanomateriały w Zastosowaniach Środowiskowych”, Mateusz Baluk, Emilia Mykowska, Dominika Gołaszewska, Kwadrans dla chemii – V edycja, ISBN: 978-83-7594-208-8, 2020
  • „Zastosowanie powierzchni samoczyszczących w ochronie środowiska”, Oliwia Rulka, Mateusz Baluk, XVI Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, on-line, 5-6.12.2020
  • „Projekt NKCh Klimatyczni: Powierzchnie Samoczyszczące otrzymane w oparciu o metody Zielonej Chemii”, Agnieszka Manikowska, Emilia Mykowska, Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich, on-line, 26.03.2021
  • Nagroda Środowiska Studenckiego Pro Juvenes w kategorii „Studencki projekt roku” 2021