Projekt NKCh: KLIMATCZNI jest projektem studenckim rozpoczętym w listopadzie 2020 r. w ramach którego członkowie Naukowego Koła Chemików wykonują prace naukowe na tematy związane z klimatem, ekologią i ochroną środowiska.

Obecnie prowadzone są trzy podprojekty:

  • POWIERZCHNIE SAMOCZYSZCZĄCE – projekt dotyczący produkcji powierzchni samoczyszczących i oceny wpływu ich wydajności w obecnym położeniu geolokalizacyjnym (Gdańsk);
  • WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD NA WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN – projekt dotyczący badania wpływu nanocząstek spotykanych w przemyśle na wzrost i rozwój roślin.
  • PRZETWARZANIE ODPADÓW DO CENNYCH SUROWCÓW Z WYKORZYSTANIEM PROCESÓW BIOLOGICZNYCH

Projekt NKCh: KLIMATYCZNI – Powierzchnie Samoczyszczące 
PROJEKTEM ROKU!

Lista członków projektu NKCh: KLIMATYCZNI:

Koordynator projektu: mgr Mateusz Baluk
Koordynatorzy pomocnicy: mgr Elżbieta Adamska,
mgr Patrycja Laszuk
Członkowie: Agnieszka Manikowska, Emilia Mykowska, Damian Makowski, Oliwia Rulka, mgr Michalina Miszczak, Daria Łada, Michał Rolka, Justyna Czech, Oliwia Godlewska, Michał Czechowicz, Emil Laskowski, Katarzyna Baran, Adela Zaręba, Szymon Swiątek Brzeziński

Dotychczasowe przedstawione lub opublikowane materiały i nagrody:

  • „Fotoaktywne nanomateriały w Zastosowaniach Środowiskowych”, Mateusz Baluk, Emilia Mykowska, Dominika Skoroszewska, Kwadrans dla chemii – V edycja, ISBN: 978-83-7594-208-8, 2020
  • „Zastosowanie powierzchni samoczyszczących w ochronie środowiska”, Oliwia Rulka, Mateusz Baluk, XVI Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, on-line, 5-6.12.2020
  • „Projekt NKCh Klimatyczni: Powierzchnie Samoczyszczące otrzymane w oparciu o metody Zielonej Chemii”, Agnieszka Manikowska, Emilia Mykowska, Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich, on-line, 26.03.2021
  • Nagroda Środowiska Studenckiego Pro Juvenes w kategorii „Studencki projekt roku” 2021