Poniżej znajdują się informacje na temat konferencji naukowych, gdzie Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego jest organizatorem lub współorganizatorem.

Natural Science Baltic Conference 

konferencja w trakcie organizacji


Baltic Chemistry Conference

We are excited that our speakers come from all over the world, representing as many as 11 countries and 25 research centers. It’s an amazing diversity that contributes to our scientific wealth.This map is not only a geographical representation of their origins, but also a symbol of cooperation and cross-cultural understanding that lie at the heart of science. We are convinced that diversity is the key to innovation and scientific progress.We thank our speakers for sharing their knowledge and expert insights on their research fields. Your presence enriches our conference and inspires us to discover more.

Strona internetowa: https://bcc.ug.edu.pl/  


Chemia-Biznes-Środowisko „ChemBiŚ” jest cyklem konferencji naukowych odbywających się co roku (III edycja miała miejsce w 2021 r). Konferencja ma na celu integrację środowiska młodych naukowców, przede wszystkim studentów i doktorantów oraz podkreślenie roli chemii, biznesu chemicznego i ochrony środowiska w życiu człowieka. Umożliwia poznanie nowych osób z różnych gałęzi nauk chemicznych, wymianę opinii i poglądów oraz dyskusję młodych naukowców z różnych uczelni w całej Polsce. Idea stworzenia Konferencji powstała w 2018 roku ze współpracy Kół Naukowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego: Naukowego Koła Chemików, Koła Naukowego Biznesu Chemicznego i Koła Naukowego Ochrony Środowiska oraz Rady Samorządu Studentów i Władz Wydziału Chemii.

Więcej informacji na: l http://www.chembis.ug.edu.plPomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne jest już piątą edycją konferencji studencko-naukowych, które mają na celu zwiększenie potencjału naukowego młodych ludzi nauki. Sympozjum jest całkowicie bezpłatne i ogólnodostępne – zarówno dla uczestników aktywnych jak i biernych. W ramach PSSCh młodzi prelegenci (studenci, doktoranci i młodzi naukowcy) mogą przedstawić wyniki swoich badań lub problem z zakresu tematów popularno-naukowych. Sympozjum jest organizowane przy współpracy Bałtyckiego Stowarzyszenia Chemików z Naukowym Kołem Chemików i Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 

cykl konferencji został zakończony