Poniżej znajdują się informacje na temat konferencji naukowych, gdzie Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego jest organizatorem lub współorganizatorem.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa – ChemBiŚ

Chemia-Biznes-Środowisko „ChemBiŚ” jest cyklem konferencji naukowych odbywających się co roku (III edycja miała miejsce w 2021 r). Konferencja ma na celu integrację środowiska młodych naukowców, przede wszystkim studentów i doktorantów oraz podkreślenie roli chemii, biznesu chemicznego i ochrony środowiska w życiu człowieka. Umożliwia poznanie nowych osób z różnych gałęzi nauk chemicznych, wymianę opinii i poglądów oraz dyskusję młodych naukowców z różnych uczelni w całej Polsce. Idea stworzenia Konferencji powstała w 2018 roku ze współpracy Kół Naukowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego: Naukowego Koła Chemików, Koła Naukowego Biznesu Chemicznego i Koła Naukowego Ochrony Środowiska oraz Rady Samorządu Studentów i Władz Wydziału Chemii.

Więcej informacji na: lhttp://www.chembis.ug.edu.pl


Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne jest już trzecią edycją konferencji studencko-naukowych, które mają na celu zwiększenie potencjału naukowego młodych ludzi nauki. Sympozjum jest całkowicie bezpłatne i ogólnodostępne – zarówno dla uczestników aktywnych jak i biernych. W ramach PSSCh młodzi prelegenci (studenci, doktoranci i młodzi naukowcy) mogą przedstawić wyniki swoich badań lub problem z zakresu tematów popularno-naukowych. Sympozjum jest organizowane przy współpracy Bałtyckiego Stowarzyszenia Chemików z Naukowym Kołem Chemików i Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Więcej informacji na: http://www.pssch2021.pl