dr hab. Henryk Myszka, prof. UG

opiekun

Prof UG. dr hab. Henryk Myszka urodził się w Miastku. Tam uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. W roku 1982 ukończył studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Od tego roku jest związany zawodowo z UG. W 1986 r. obronił pracę doktorską wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zygfryda Smiatacza. Obecnie jest starszym wykładowcą na Wydziale Chemii UG. Pracę naukową wykonuje w Pracowni Glikochemii, a zajęcia dydaktyczne prowadzi w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. W latach 2002-2008 pełnił funkcję Prodziekana ds. Studenckich. Przez dwie kadencje (2008-2016) był przedstawicielem adiunktów w Senacie UG. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Więcej informacji znajduje się na  stronie internetowej profesora.

e-mail: henryk.myszka@ug.edu.pl


mgr Elżbieta Adamska

opiekun pomocniczy

Jednym z działów chemii, którym interesuję się najbardziej jest chemia kosmetyków, a przy tym zastosowanie nanotechnologii w życiu codziennym. Fascynuje mnie świat małych cząstek, które są materią niewidoczną dla oka, a mimo to cieszą się dużym uznaniem, ponieważ dzięki nim udaje się uzyskać zauważalne efekty np. w kosmetykach. Jestem doktorantką w Pracowni Chemii i Analityki Kosmetyków. Poza chemią interesuję się powieściami kryminalnymi, psychologią, tańcem kaszubskim oraz instrumentami dętymi. Przez kilka lat uczyłam się tańca kaszubskiego.

e-mail: elzbieta.szczepanska@phdstud.ug.edu.pl